Data: 23 Września 2020
Druga wymiana dobiegła końca.

wymiana4-3W dniach od 15 - 17 lipca 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł grupę młodzieży z Ozierska, która aktywnie spędziła czas w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 – 2013.Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w Ełku, Ełckiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Edukacji Ekologicznej, Panu Łukaszowi Makarewiczowi i Panu Przemysławowi Oszczapińskiemu z Makarewicz Team Fight Club, Panu Dominikowi Golak oraz wolontariuszom z Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia udało się zorganizować atrakcyjny pobyt dla rosyjskiej młodzieży. W trakcie pobytu dzieci miały możliwość wzięcia udziału m.in. w przejażdżce Ełcką Koleją Wąskotorową, połączonej ze spływem kajakowym, uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych, sportowych i tanecznych oraz integracji z młodzieżą polską podczas spotkania przy ognisku. Ciekawą atrakcją był również spacer po Ełku oraz wizyta w Muzeum Kropli Wody.

W ramach realizowanego projektu we współpracy z miastem Oziersk  Obwodu Kaliningradzkiego powstają parki linowe w obu miastach. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie Międzynarodowego Programu Turystyki dla Miasta Ełk i Miasta Oziersk oraz stworzenie wielojęzycznej strony internetowej pełniącej rolę zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Organizowane wymiany dla dzieci i młodzieży z miast partnerskich pozwolą spędzić aktywnie czas z równieśnikami i poznać kulturę sąsiada.

wymiana4-5 wymiana4-1
wymiana4-4 wymiana4-2


Informacji nt. projektu udziela:
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ,
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pok. nr 103/104,
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 131, e-mail: e.pachucka@um.elk.pl

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 915 013, 83 zł (458 268,84 Euro).
Kwota dofinansowania to: 1 723 512,42 zł (412 441,95 Euro).
Wkład własny miast jest następujący: Miasto Ełk – 101 214,72 zł (24 221 Euro),
Miasto Oziersk – 90 286,69 zł (21 605,89 Euro).

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk                                                                    

Urząd Miasta Ełku

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 200

Fax. 87 73 26 230

www.elk.pl

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej*, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013*. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

loga_LT-Pl-Ru