Data: 27 Czerwca 2019
WIEŻA CIŚNIEŃ

Wieża ciśnień została wybudowana w 1895 roku i jest jedną z najwyższych budowli w Ełku.


Była ona jednym z elementów umożliwiających zaopatrywanie mieszkańców Ełku w wodę. Proces ten odbywał się w następujący sposób: woda pozyskiwana z sześciu studni głębinowych (zlokalizowanych w lesie 4 km od Ełku), była gromadzona w zbiorniku retencyjnym. Stąd tłoczono ją przewodem 7 km do wieży ciśnień, gdzie wyniesiona na maksymalną wysokość nabierała odpowiednich wartości ciśnienia i poprzez 30-to kilometrową sieć rozdzielczą płynęła do 80% (tj. 20 tys.) ełczan. Korzystano z niej przez osiemdziesiąt lat, do czasu, gdy w latach 70-tych wybudowano nowoczesny system wodociągowy. 

Dziś Wieża pełni wyłącznie rolę atrakcji turystycznej. Wewnątrz znajduje się Muzeum Kropli Wody, w którym możemy poznać dawne maszyny pompujące, przedmioty codziennego użytku sprzed kilkudziesięciu lat oraz obejrzeć galerię historycznych fotografii Ełku z początku XX wieku.