Budynek gospodarczo - garażowy przy ZSS

Data: 23 Września 2020
Budynek gospodarczo - garażowy przy ZSS

logo_lt-pl_kolorTrwa realizacja projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych".


Zasadniczym działaniem w projekcie było wykonane już docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie. Projekt miał zakończyć się 31.03.2014 r., jednak dzięki zgodzie Wspólnego Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Litwa – Polska na wykorzystanie powstałych oszczędności, projekt będzie realizowany do końca listopada br. Oszczędności zostaną wykorzystane na budowę budynku gospodarczo – garażowego wraz z budową dojść pieszych, dojazdów oraz parkingów przy Zespole Szkół Samorządowych.

16.06.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tych dodatkowych prac, zakończenie inwestycji nastąpi 10.10.2014 r.

Wartość całkowita projektu wynosi ok. 2 340 000 zł, w tym wartość dofinansowania – 1 990 000 zł. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 1 170 000 zł.

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_programu_i_UE