Studenci wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie

Data: 22 Września 2020
Studenci wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie

na_rowerach

Urząd Miasta Ełku zorganizował dla studentów mieszkających w Ełku 3-dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych
w projekcie
„Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”.


W dniach 26-28 sierpnia br. odbyła się druga z 10 zaplanowanych w projekcie wymian turystycznych, w której udział wzięło 20 studentów mieszkających w Ełku, lecz studiujących w innych miastach Polski. W wymianie wzięli udział studenci uczelni z Olsztyna, Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy, Szczytna, Łodzi, Poznania, Torunia i Frankfurtu nad Odrą. Grupie studentów podczas wyjazdu towarzyszył tłumacz języka rosyjskiego. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się
z okolicą miasta Oziersk, jej mieszkańcami, kulturą i walorami turystycznymi. Studenci mogli też wypróbować swoich sił w parku linowym, spływie kajakowym, rajdzie rowerowym, a także jeździe konnej. Odwiedzili również Dom Polonii w Oziersku, gdzie wspólnie z młodzieżą Ozierską spędzili miły czas przy ognisku.

Wyjazd dla studentów był bezpłatny. Wszystkie koszty - wizy, ubezpieczenia, transport, noclegi i wyżywienie – były finansowane z projektu.

W tym roku odbędzie się jeszcze 1 wymiana turystyczna, w której wezmą udział uczniowie jednego z ełckich gimnazjów.

Informacji nt. projektu udziela:

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ,
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pok. nr 103/104,
Sylwia Lutkiewicz, tel. 87 73 26 142, e-mail: s.lutkiewicz@um.elk.pl

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 915 013, 83 zł (458 268,84 Euro).

Kwota dofinansowania to: 1 723 512,42 zł (412 441,95 Euro).
Wkład własny miast jest następujący: Miasto Ełk – 101 214,72 zł (24 221 Euro),
Miasto Oziersk – 90 286,69 zł (21 605,89 Euro).

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from

the European Union

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk

Urząd Miasta Ełku
Ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Tel. 87 73 26 200
Fax. 87 73 26 230

www.elk.pl
 

 Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję
i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE

“Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej*, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013*. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

loga_LT-Pl-Ru