Data: 19 Września 2020
Otwarcie parku linowego w Oziersku

logotyp

W dniu 6 lipca br. odbyło się w Oziersku otwarcie parku linowego wybudowanego w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”.


W otwarciu wzięła udział 10-osobowa delegacja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku, Rady Miasta Ełku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz 21-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 3 w Ełku wraz z nauczycielami i tłumaczem.

To była pierwsza z 10 zaplanowanych w projekcie wymian turystycznych. Młodzież przebywała w Oziersku w dniach 5-7 lipca br. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z miastem, jego mieszkańcami, kulturą i walorami turystycznymi, wypróbować swoich sił w parku linowym, spływie kajakowym i zawodach młodzieżowych.

Głównym założeniem projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” jest budowa parków linowych w Oziersku i Ełku oraz rozwój współpracy w zakresie turystyki aktywnej pomiędzy miastami.

W tym roku planowane są jeszcze 2 wymiany turystyczne – wymiana studentów w sierpniu oraz druga wymiana uczniów we wrześniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 458 268,84 Euro (1 915 013, 83 zł).

Kwota dofinansowania to 412 441,95 Euro (1 723 512,42 zł).

Wkład własny miast jest następujący: Miasto Ełk – 24 221 Euro (101 214,72 zł), Miasto Oziersk – 21 605,89 Euro (90 286,69 zł).

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"

“Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds of European Union”

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk                                                

Urząd Miasta Ełku

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 200

Fax. 87 73 26 230

www.elk.pl

              

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej*, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013*. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”