Rozpoczęła się realizacja projektu „Biuro wspierania przedsiębiorczości".

Data: 22 Września 2020
Rozpoczęła się realizacja projektu „Biuro wspierania przedsiębiorczości".

zdJest to kolejne wspólne przedsięwzięcie Ełku i rosyjskiego miasta Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój i wsparcie rynków lokalnych w Ełku i Oziersku, doradztwo, wspólne szkolenia i promocję, ochronę wspólnych interesów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Główne działania:
• przygotowanie i otwarcie dwóch Biur Wspierania Przedsiębiorczości (jedno w Ełku, drugie w Oziersku);

• doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców i bezrobotnych nt. zakładania firmy, pozyskiwania funduszy UE, ubezpieczeń społecznych, podatków itp.;
• szkolenia dla przedsiębiorców;
• forum biznesowe w Ełku;
• wsparcie dla osób bezrobotnych (szkolenia i coaching)

• wspólny folder reklamowy firm oraz terenów atrakcyjnych inwestycyjnie i instytucji wspierających przedsiębiorczość w Ełku i partnerskim Mieście i Regionie Oziersk

• wspólnba strona internetowa na temat działalności biur, z folderem reklamowym przedsiębiorstw, bazą ofert inwestycyjnych, ogłoszeniami o przetargach, podstawowymi danymi statystycznymi, informacją o podatkach
i opłatach lokalnych oraz niezbędnymi formularzami do pobrania


Prezydent Ełku podpisał umowę o dofinansowanie 31 grudnia 2012 r. Projektu jest współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. Wartość projektu to 204 946,18 Euro. Dofinansowanie wynosi 184 451,56 Euro (90%).

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2014 roku.

lt-pl-ru eu_lt-pl-ru