Data: 18 Września 2020
Zaproszenie na konferencję

zd

W dniu 23 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbędzie się konferencja poświęcona technologiom energooszczędnym stosowanym w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej.


Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

 Program konferencji:

10.00 – 10.30                Rejestracja uczestników konferencji

10.30 – 10.45                Przywitanie uczestników, przedstawienie założeń projektu

10.45 – 11.45                Wykład nt. technologii energooszczędnych stosowanych w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej (możliwość zadawania pytań) – ekspert

11.45 – 12.00                Przerwa na kawę i herbatę

12.00 – 13.00                Przedstawienie inwestycji miejskich, w których zostały zastosowane technologie energooszczędne:

Krzysztof Wilczyński – Główny specjalista ds. zarządzania energią w Urzędzie Miasta w Ełku

Roman Paczkowski - Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

13.00 – 14.00                Zakończenie konferencji i poczęstunek

logo_lt-pl


Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.