Data: 23 Września 2020
Zakończono prace przy ul. Krzemowej

zd

Prace przy ul. Krzemowej rozpoczęły się w marcu i trwały do grudnia 2011r. Ulica Krzemowa znajduje się w przemysłowej części Ełku.W ramach projektu wyremontowany został fragment nawierzchni ulicy Krzemowej. Wybudowano także nowe ulice o długości 82 i 343 metrów. Zakres prac obejmował regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kanalizacji deszczowej. Wszystkie ulice przystosowane są do ruchu ciężkich pojazdów. Wzdłuż jezdni wybudowano nowe parkingi, chodniki dojazdy do terenów inwestycyjnych, zamontowano latarnie i wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Oprócz tego cały teren został uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Przebudowano również odcinki uzbrojenia podziemnego kolidujące z przeprowadzaną inwestycją.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 2 393 937,79 zł
Kwota dofinansowania: 2 033 525,49 zł
Wkład własny Miasta Ełk: 360 448,30 zł

logo1