Data: 22 Września 2020
Kolejne zmiany na placu Jana Pawła II

zd

Pod koniec 2011 roku Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Cały projekt podzielony został na kilka etapów, z których część została już zrealizowana:

- przebudowano i wybudowano nowe chodniki oraz ścieżki spacerowe i rowerowe,

- zagospodarowano pobliskie tereny zielone,

- powstała scena plenerowa,

- zamontowano nowe oświetlenie,

- wymieniono część kanalizacji deszczowej.

Za wykonane prace miasto otrzyma zwrot części poniesionych kosztów w ramach refundacji środków z Unii Europejskiej.

 

W tym roku plac nadal będzie się zmieniał:

- przebudowana zostanie część wewnętrznej drogi dojazdowej,

- powstaną nowe miejsca parkingowe, stare zostaną wyremontowane,

- teren zostanie odwodniony, nowa instalacja wodociągowa zasili zdrój uliczny, z którego można będzie napić się wody,

- powstanie nowe oświetlenie oraz nowe rośliny zielone,

- zmodernizowana zostanie fontanna. 

W ramach projektu przebudowany zostanie także most na rzece Ełk, na którym pojawią się po dwa pasy w każdą ze stron. Wpłynie to na poprawę płynności ruchu.

 

Całkowita wartość projektu: 3 673 837.88 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 639 970,83 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 2 033 867,05 zł

 

logo1