Wizyty studyjne po Mazurach i Suwalszczyźnie

Data: 23 Września 2020
Wizyty studyjne po Mazurach i Suwalszczyźnie

zdW dniach 12, 16 oraz 19 września odbyła się druga edycja jednodniowych wizyt studyjnych po Suwalszczyźnie i Mazurach w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”.

Uczestnikami wizyt były osoby związane z branżą turystyczną z powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego: przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych, a także rękodzielnicy. Celem wizyt studyjnych było przedstawienie najciekawszych atrakcji turystycznych z obszaru sześciu powiatów Suwalszczyzny i Mazur. W programie wizyt znalazły się następujące punkty:

 

w powiatach suwalskim: Muzeum Wigier, Wigierska Kolej Wąskotorowa, WOSiR Szelment, a także gospodarstwo agroturystyczne Ogród Bajek,

 

w powiecie sejneńskim: Osada Jaćwiesko-Pruska, gospodarstwo agroturystyczne Silaine

 

w powiecie oleckim: Muzeum Regionalne przy Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”, gospodarstwa agroturystyczne Giże Marczak oraz Szczecinki,

 

w powiecie gołdapskim: piramida w Rapie, safari oraz gospodarstwo Biegnący Wilk,

 

w powiecie ełckim: Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” w Prostkach, Ełcka Kolej Wąskotorowa wraz z muzeum kolejnictwa, skansenem pszczelarskim oraz pracownią ełckich rękodzielników oraz gospodarstwo agroturystyczne „Na wzgórzu”,

 

w powiecie augustowskim: Molo Radiowej Trójki, warsztaty pisankarskie oraz gospodarstwo agroturystyczne pani Małgorzaty Ostapowicz w Sztabinie.

 

Organizatorem wizyt studyjnych był lider projektu - Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Udział uczestników w wizytach był bezpłatny dzięki dofinansowaniu wspomnianego projektu w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.loga