Data: 18 Września 2020
Spotkanie informacyjne

zd

W dniu 30 września 2011 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób związanych z branżą turystyczną.
 

Przedmiotem spotkania będą zagadnienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej, możliwościami pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności, a także kwestie podatkowe dotyczące usług turystycznych.

 

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Miasta w Ełku w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna – Mazury”. Serdecznie zapraszamy.

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Sczegółowych informacji udziela Magdalena Klimowicz, tel. 87 732 61 44, m.klimowicz@um.elk.pl.