Zakończyła się realizacja projektu „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”

Data: 19 Września 2020
Zakończyła się realizacja projektu „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”

zd

Dobiegł końca remont zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3. Modernizowany budynek będzie siedzibą organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Około 3,5 mln zł. kosztowały prace renowacyjne w Parku Solidarności a 4 mln w kamienicy. W ramach projektu odnowiono parkowe pomniki, nawierzchnie alejek, oświetlenie, zbudowano kanalizację teletechniczną i zmodernizowano parkową zieleń. W budynku kamienicy zmodernizowano: instalacje elektryczne i sanitarne, zlikwidowano tymczasowe ścianki, przebudowano stropy oraz wykonano nadbudowę, która wyrównuje obiekt do sąsiednich budynków, odnowiono elewację, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową. Zamontowano windę i wyremontowano klatki schodowe. Budynek zostanie również podświetlony, co podkreśli jego wygląd.

W kamienicy będzie miało siedzibę Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialne za współpracę samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym, a także tworzące się Muzeum Historyczne Ziemi Ełckiej. Zabytkowy budynek będzie przeznaczony na biura dla organizacji pozarządowych.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa nr 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2 – Rewitalizacja miast.

Wartość projektu to 7 552 131,66 zł., z czego środki unijne to 4 546 353,35 zł., a wkład własny miasta to 3 005 778,31zł.

logo1