Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Data: 19 Września 2020
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych

zdRuszyły prace w Zespole Szkół Samorządowych. 30 czerwca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego.
Rozpoczęto realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”.

Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenie zapewniające pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii, którym będą dwa kotły BioMatic 250 firmy HERZ o mocy 250kW, każdy z mocą regulowaną płynnie w zakresie od 30 do 100 proc. mocy znamionowej kotła. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepłej wody użytkowej. Wykonana zostanie również instalacja mechaniczna nawiewowo-wywiewna w pomieszczeniach sali gimnastycznej, szatni i łazienek oraz zaplecza stołówki.

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę bilansu energetycznego budynku i minimalizację zużycia paliwa, a także polepszenie komfortu bytowego dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Samorządowych.

Całkowita wartość projektu to 1 575 269,59 zł, wkład Unii Europejskiej – 1 241 520,39 zł, wkład własny Miasta Ełk to 310 380,10 zł.

logo1