Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Data: 22 Września 2020
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych

zd

Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
26 sierpnia b.r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”.

Realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się 01.12.2011r.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz zainstalowanie nowego źródła ciepła – kotłów na palety, jednocześnie zostaną przebudowane istniejące pomieszczenia kotłowni wbudowanej i składu opału w celu dostosowania ich do wymagań związanych z zainstalowaniem nowego źródła ciepła.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 30.09.2012r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 350 108,58 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków europejskich to 1 861 391,58 zł.

logo1