Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”

Data: 22 Września 2020
Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”

zd

Zapraszamy do udziału w projekcieNa obszarze powiatów obszaru EGO SA realizowany jest projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY”. Projekt ten podobnie jak „Platforma Współpracy EGO SA” skupia się na wspólnych działaniach podejmowanych na tym obszarze. O ile „Platforma Współpracy EGO SA” zakłada przede wszystkim współpracę samorządów, o tyle „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” skupia się na wzajemnej współpracy gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz innych podmiotów z branży turystycznej. W drodze do rozwoju turystyki naszego obszaru musimy pokonać silną konkurencję, dlatego też ważne jest aby powiaty EGO SA postrzegane były jako jeden obszar posiadający wspólną ofertę. A osiągnąć to można przede wszystkim poprzez współpracę obiektów świadczących usługi turystom – wymiana informacji, wspólna promocja.

 

Celem projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” jest wzmocnienie współpracy podmiotów branży turystycznej na rzecz stworzenia ciekawej i kompleksowej oferty dla turysty chcącego spędzić w Polsce Północno – Wschodniej swój urlop. Zapraszamy więc wszystkie osoby zainteresowane tą inicjatywą do udziału w projekcie. W najbliższym czasie opracowywany będzie szlak rękodzielniczy oraz szlak kulinarny obszaru Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów oraz Sejny. Szlaki te będą promowane w folderach oraz na portalu internetowym jako miejsca nawiązujące do tradycji obszaru, jak również zapewniające ciekawe spędzenie wolnego czasu.

 

Projekt zakłada wiele działań, najważniejsze z nich to:

  • stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej formy zwiedzania EGO SA: questy – turystyczne nieoznakwane trasy z mapą, zagadkami i zadaniami dla turystów oraz gra internetowa dzięki której turyści będą mieli możliwość zweryfikowania mapy świata wirtualnego ze światem rzeczywistym podczas wypoczynku
  • organizacja sześciu wizyt studyjnych na obszarze EGO SA oraz dwóch do Bałtowa w woj. świętokrzyskim, który w Polsce zapoczątkował turystykę w formie questów, w wyjazdach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane udziałem w projekcie (cele wyjazdów studyjnych to integracja i nawiązanie współpracy wewnątrz obszaru EGO SA, a także poznanie dobrych praktyk w innych regionach Polski)
  • wspólna promocja regionu, m.in. folder, ulotki z questami, utworzenie internetowej platformy współpracy (informacje o regionie, baza turystyczna, system rezerwacji, możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy osobami działającymi w branży turystycznej, szlak kulinarny i szlak rękodzielniczy)
  • opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza badań marketingowych w turystyce
  • możliwość korzystania z doradztwa konsultantów.

 

Wszystkie osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z konsultantem projektu:

Magdalena Klimowicz

m.klimowicz@um.elk.pl

tel. 513 441 477
loga