Data: 23 Września 2020
Kolejne modernizacje EKW

zd

„Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa” to projekt, który umożliwi remont obiektów oraz infrastruktury na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało prawie 696 tys. zł z Unii Europejskiej.W październiku 2009 r. zakończyła się realizacja miejskiego projektu „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”. Dzięki czemu nastąpiła poprawa stanu technicznego obiektów EKW, ich estetyki oraz jakości świadczonych usług turystycznych.
W ramach projektu zmodernizowano toalety na stacji w Ełku, wybudowano ogrodzenie oraz ścieżki na dworcu. Zmodernizowano również przystanek w Sypitkach. Na peronie kolejowym wybudowano wiatę z grillem, wiaty na torach, stylizowane na wagoniki kolejowe oraz wiatę sceniczną. Nie zapomniano o infrastrukturze umożliwiającej organizację wydarzeń kulturalnych, w tym podłączenie nagłośnienia oraz oświetlenie. Poprawiono także oznakowanie obiektów EKW opisujące szlak oraz zabytkowe obiekty i tabor. Inwestycja kosztowała 653 093,59 zł, z czego wkład Unii Europejskiej to 367 038,60 zł (56,2 % wydatków). Środki zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 

Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnego projektu pn. „Nasze dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa”  remont obiektów i infrastruktury na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.

Projekt obejmuje remont infrastruktury i obiektów znajdujących się na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej tj. remont budynku lokomotywowni, warsztatu pomocniczego, budynku socjalno – warsztatowego, wykonanie małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą oświetlenia zewnętrznego. Prace zakończą się do 17 października 2011r. Wartość inwestycji to ok. 1 070 000 zł. Projekt może liczyć na 65 % dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Szczegółowy zakres prac:

Warsztat pomocniczy:

 • roboty rozbiórkowe
 • wymiana elementów konstrukcyjnych ścian i dachu
 • wykonanie nowych tynków i posadzek
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych
 • wykończenie ścian wewnętrznych – malowanie
 • wykonanie nowych ciągów pieszyc

Budynek lokomotywowni:

 • roboty rozbiórkowe: rozebranie kominów, starych posadzek, murów i ścian
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego dachówką
 • wykonanie nowych tynków zewnętrznych z wykonaniem imitacji „muru pruskiego”
 • wykonanie nowych posadzek
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Budynek socjalno-biurowo-warsztatowy:

 • wykonanie nowych tynków zewnętrznych
 • wymiana obróbek blacharskich
 • wykonanie podcienia o konstrukcji drewnianej
 • wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
 •  

Teren i mała architektura:

 • wykonanie ogrodzenia
 • rozbiórka starych nawierzchni i budynków
 • wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej
 • zamontowanie ławek parkowych i koszy na śmieci
 • wykonanie nasadzeń – drzewa i krzewy
 •  

Branża elektryczna: demontaż starej linii oświetleniowej i wykonanie nowej.

 
logo1