Podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”

Data: 20 Września 2020
Podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”


zd

W dniu 6 grudnia 2010 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Miasto Ełk została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”.
Pieniądze w kwocie 2 120 872,40 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2. – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 495 144 zł, z czego wkład własny Gminy Miasta Ełk wynosi 374 271,60 zł (15%).

 

Celem strategicznym projektu jest intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na terenie miasta Ełku.

Cel bezpośredni to podniesienie poziomu jakości usług Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego poprzez:

  • usprawnienie pracy administracji publicznej i obniżenie jej kosztów dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta Ełku,
  • stworzenie udogodnień w dostępie do usług informatycznych i treści dla pracowników Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców,
  • umożliwienie szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu,
  • realizacja inwestycji budowy portalu umożliwi szybką komunikację oraz współpracę pomiędzy ełckimi przedsiębiorcami z pracownikami Urzędu Miasta w Ełku,
  • zintegrowanie portalu z Systemem powiadamiania o płatnościach służącym do powiadamiania przedsiębiorców o stanie ich płatności,
  • otwarcie nowych kanałów komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email. System będzie wspierał rozsyłanie informacji o zdarzeniach w regionie, imprezach kulturalnych, zdarzeniach gospodarczych, klęskach żywiołowych itp.

 

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec lipca 2011 r.


logo1