Trwa budowa i rozbudowa promenady w Ełku.

Data: 22 Września 2020
Trwa budowa i rozbudowa promenady w Ełku.

zd

Działania są dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.


Trwają roboty drogowe III etapu promenady, w ramach których powstanie kolejny fragment ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 1048 metrów. Będzie to odcinek od schodów na os. Jeziorna do ulicy św. Wojciecha. Promenada zostanie częściowo poprowadzona nad wodą na specjalnych palach. Po zakończeniu inwestycji w sierpniu 2011 r. ełcka promenada będzie miała aż 6 km. Powstanie chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Linia brzegowa zostanie częściowo wzmocniona grodzicami stalowymi, a skarpy murem z tzw. gambionów. Zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze oraz stojaki na rowery. Powstaną schody terenowe z kostki betonowej. Wybudowany zostanie też nowy drewniany pomost z podświetleniem (w pobliżu ulicy Jeziornej). Promenada zostanie oświetlona stylowymi latarniami. Prace zakończą się z końcem sierpnia 2011 r.

Koszt inwestycji wyniesie 2 757 394,21 zł. Projekt otrzymał 1 851 522 zł dofinansowania ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwają również roboty drogowe w ramach projektu „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża jeziora Ełckiego”

Dotychczas został wybudowany Miejski Ogród Zabaw przy ul. Pułaskiego nad jeziorem  Ełckim i zagospodarowano teren wzdłuż nadbrzeża jeziora w ciągu ulicy Nadjeziornej.

W ramach projektu zostanie wykonane jeszcze zagospodarowanie terenu wzdłuż nadbrzeża jeziora w ciągu ulicy Pułaskiego w Ełku:

-       budowa ciągu rowerowego od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Zamkowej,
-       remont istniejącego ciągu pieszego,
-       przebudowa istniejącego oświetlenia,
-       budowa zatok parkingowych,
-       budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 maja 2011 roku.
Wartość projektu wyniesie 1 410 432,40 zł, przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 770 671,82 zł.

 Realizacja projektów wpłynie znacząco na rozwój turystyki w Mieście

 Ełku.
logo1