5 mln zł dofinansowania na modernizację ul. Mickiewicza

Data: 22 Września 2020
5 mln zł dofinansowania na modernizację ul. Mickiewicza

zdMiasto Ełk pozyskało prawie 5 mln zł dofinansowania na realizację projektu "Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap". Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku.


Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Poddziałanie 5.2.1. "Infrastruktura transportowa warunkująca rozwój lokalny" i zostały przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucję Zarządzającą RPO Warmia i Mazury.

Koszt projektu szacowany jest na ponad 7,92 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 63% wartości inwestycji, a więc ponad 4,96 mln PLN.

Etap II modernizacji polega na przebudowie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Projekt obejmuje również skrzyżowania z ulicami: Gdańską, Orzeszkowej oraz Wawelską. Inwestycja rozpocznie się w I kwartale 2010, natomiast planowany termin zakończenia to koniec 2010 roku.

Zakres prac na modernizowanym odcinku: poprawa nawierzchni jezdni, parkingów, zatok autobusowych, chodników, a także infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa, gazowa, elektryczna), poszerzenie wąskich pasów ruchu, zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych (dodatkowe pasy wyłączenia - lewoskręty i prawoskręt), a także sygnalizacji świetlnej na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu z ulicą Gdańską, wybudowanie przejść dla pieszych z azylami na wyspach, wybudowanie ścieżek rowerowych będących przedłużeniem ścieżek I etapu.

Łączna długość zrekonstruowanych dróg - 0,58 km
Liczba przebudowanych zatok autobusowych - 3 szt.
Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych - 34 szt.
Liczba przebudowanych chodników - 1,12 km
Liczba przebudowanych przejść dla pieszych - 10 szt.
Długość przebudowanej kanalizacji teletechnicznej - 0,81 km
Liczba przebudowanych skrzyżowań - 3 szt.
Długość wybudowanych scieżek rowerowych - 0,58 km
Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,48 km
Liczba przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14 szt.

logo1