Spotkanie robocze w partnerskim mieście Alytus

Data: 22 Września 2020
Spotkanie robocze w partnerskim mieście Alytus

12 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Alytus odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnych projektów transgranicznych z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Alytus oraz przedstawiciele jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Strategii i Rozwoju w Ełku.

W trakcie spotkania uzgodniono, że w obecnym konkursie Programu Interreg V-A Litwa – Polska, który potrwa do 9 czerwca br. zostaną złożone projekty ukierunkowane na rozwój turystyki oraz promocję włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w Ełku, na którym zostaną podpisane umowy partnerskie na rzecz przygotowania i realizacji projektów.

Głównym celem Programu w obecnym okresie 2014 – 2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

logo_pl-3