Data: 18 Czerwca 2019
Z wizytą w Rosji i na Litwie

W sobotę 6 września w Dniach Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim uczestniczył prezydent Tomasz Andrukiewicz oraz dyrektor Ełckiego Centrum Kultury Beata Makuch.


W trakcie uroczystości prezydent i dyrektor ECK rozmawiali o realizacji projektów kulturalnych i sportowych w roku 2009.

W tegorocznych obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy Ozierska. W trakcie święta, odbywającego się w formie festynu, wystąpiła wojskowa orkiestra dęta, narodowe i ludowe zespoły rosyjskie, zorganizowano wystawę kompozycji kwiatowych. W sposób szczególny wyróżnieni zostali tegoroczni nowożeńcy, jubilaci obchodzący 50 rocznicę małżeństwa oraz rodzice nowonarodzonych dzieci. Przez Oziersk przejechała także kawalkada motocykli, a całość zakończył pokaz sztucznych ogni. Na dni Ozierska przybyły także oficjalne delegacje administracji Obwodu Kaliningradzkiego, a z Polski przedstawiciele powiatu ełckiego i węgorzewskiego. Prezydent miasta spotkał się także z zastępcą mera Gusiewa. W trakcie spotkania rozmawiano na temat projektów rewitalizacji (ożywienia) zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Gusiew w chwili obecnej realizuje taki projekt w oparciu o prace pokonkursowe, gdzie opracowana została wizja architektoniczno-urbanistyczna nawiązująca zabudową i rozwiązaniami do przełomu XiX i XX w.

Każdego roku dni 6 i 7 września obchodzone są jako święto miasta Ozierska.

13 grudnia 2007 roku prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz i mer Ozierska Siergiej Kuzniecow podpisali w Ełku deklarację współpracy i partnerstwa pomiędzy dwoma samorządami w zakresie kultury, sportu, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, współpracy organizacji pozarządowych. Realizacja tych przedsięwzięć ma się odbywać poprzez realizację wspólnych projektów, wymiany partnerskiej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę trans graniczną.

4 września przewodniczący Rady Miasta, dyrektor ECK i pracownicy Urzędu Miasta spotkali się w Alytusie na Litwie w sprawie realizacji projektu polegającego na budowie amfiteatru w Ełku i Alytusie. W tym zakresie obydwa samorządy podpisały deklarację współpracy. Wspólny projekt będzie startował w konkursie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska). Budżet zasilany jest z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.