Wizyta gości z Alytusa i Kowna rozmowy o wspólnym projekcie

Data: 19 Września 2020
Wizyta gości z Alytusa i Kowna rozmowy o wspólnym projekcie

W dniu 9 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta w Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 pt. Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem, Alytusem i Kownem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Alytus, Centrum Informacji Turystyczne w Alytusie, Urzędu Miasta Kowno oraz pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Ełku.

Podczas spotkania zostały omówione szczegółowe informacje dotyczące projektu promującego szlaki turystyczne, obiekty dziedzictwa naturalnego i kulturowego Ełku, miasta Alytus i Kowna. W trakcie wizyty pracownicy rozmawiali o wspólnych działaniach na rzecz efektywnej promocji turystycznej miast partnerskich oraz poszczególnych działaniach w ramach projektu tj. przygotowaniu interaktywnej platformy umożliwiającej promocję miast, stworzeniu aplikacji mobilnej pozwalającej na wirtualne zwiedzanie wspólnych tras na szlaku Ełk-Alytus-Kowno, opracowaniu wielu ciekawych materiałów promocyjno-informacyjnych (wspólne filmy, publikacje). W ramach projektu wszystkie trzy miasta partnerskie zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowych targów turystycznych w Wilnie, Warszawie i Poznaniu.

W okresie 2014 – 2020 głównym celem programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.