„Miasta, w których warto żyć…”, ełckie i francuskie doświadczenia rewitalizacyjne

Data: 22 Września 2020
„Miasta, w których warto żyć…”, ełckie i francuskie doświadczenia rewitalizacyjne

Debata rewitalizacyjna „Miasta, w których warto żyć…” odbyła się 3 października 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów oraz organizacji społecznych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Saint-Brieuc z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.

3 października w Ełckim Centrum Kultury odbyła się debata rewitalizacyjna „Miasta, w których warto żyć…”. Organizatorami wydarzenia byli Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Urząd Miasta w Ełku.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, samorządowcy, naczelnicy Urzędu Miasta Ełku, dyrektorzy i prezesi miejskich spółek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także 11 osobowa delegacja z Saint-Brieuc z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.  

Celem debaty było porównanie oraz wymiana polskich i francuskich doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej rewitalizacji. Pokazanie uczestnikom debaty zebranym w sali Zebra ECK, w jaki sposób realizować modelowe projekty rewitalizacyjne oraz jak dużą rolę odgrywa w tym procesie czynny udział mieszkańców, a także  jak bardzo tego typu działania wpływają na poprawę atrakcyjności miast.

Nie zabrakło także dyskusji m.in. na temat aktualnych potrzeb działań rewitalizacyjnych, jak i łączenia projektów społecznych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Po zakończonej debacie Prezydent Ełku zabrał francuskich samorządowców na dwugodzinny spacer po naszym mieście, aby na żywo pokazać efekty zrealizowanych projektów inwestycyjnych i zrewitalizowanych przestrzeni. Jedenastoosobowa delegacja francuska zobaczyła m.in. zagospodarowany teren pokoszarowy gdzie powstały Galeria Handlowa i Plac Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki, następnie odnowione ełckie kamienice w tym budynek Szkoły Artystycznej, a także Park Solidarności z fontanną, skwer z rusałką, zegarem słonecznym i kaskadą wodną, promenadę nad jeziorem, parki Sportowy i Kopernika, Skatepark czy Parkour park oraz Plac Jana Pawła II.

Projekt „Miasta, w których warto żyć…” współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”. Całkowita wartość projektu to blisko 115 tys. zł