Data: 27 Czerwca 2019
KALENDARIUM

Ważniejsze wydarzenia z historii

 1398r. - 1406r.   powstaje zamek na wyspie. Jego założycielem jest Ulrich von Jungingen
 1425r.  założenie Ełku
 1513r.  Ełk ma już własną pieczęć z herbem przedstawiającym jelenia z uniesioną głową zwróconą w lew stronę, skaczącego wśród drzew
 1560r.  przywilej organizowania targu tygodniowego
 1669r.  akt potwierdzenia praw miejskich i nadania przywileju czwartego jarmarku 
 1709r. - 1710r.  epidemia dżumy pozbawiła życia ok. 1300 z 2000 mieszkańców 
 1720r.  założenie szkoły miejskiej 
 1754r.  założenie pierwszej apteki
 1800r.  powstało polskie seminarium nauczycielskie, którego organizatorem i kierownikiem był arcyprezbiter ełcki - Tymoteusz Gizewiusz, doskonały znawca j. polskiego
 1818r.  Ełk stał się miastem powiatowym
 1842r.  ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Przyjaciel Ludu Ełcki"
 1868r.  otwarcie linii kolejowej Ełk - Królewiec
 1876r.  telegraf w Ełku
 1898r.  telefon w Ełku
 1910r. - 1917r.  powstała kolej wąskotorowa. Linia biegnie z Ełku do Turowa ( 48 km) 
 1920r.  plebiscyt - Ełk pozostaje w granicach Niemiec
 1945r.  Ełk zdobywa Armia czerwona
 6.04.1945  miasto przechodzi w ręce polskie
 1992r.  ustanowienia Diecezji Ełckiej
 1999r.  wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II (największe zgromadzenia w historii miasta)
ok. 300.000 pielgrzymów