Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna

Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 20 Września 2020
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna

Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską, natomiast po stronie Kowna budowa amfiteatru.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 970 934,75 euro (ok. 4 078 000 zł), dofinansowanie: 825 294,53 euro (ok. 3 466 237 zł).

 

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 3 244 032 zł

Dofinansowanie: 2 552 192 zł (85% wartości kwalifikowalnej)

Własne: 691 840 zł (w tym 241 453 zł - niekwalifikowalne)

Zakres rzeczowy inwestycji w Ełku:

 • piaszczysta plaża,
 • trawiasta plaża,
 • 3 boiska do piłki siatkowej plażowej,
 • 2 boiska do streetballa,
 • zewnętrzne natryski,
 • pomost z wieżą widokową,
 • ścieżka rowerowa z rondem i parkingiem rowerowym,
 • ciągi piesze okalające cypel,
 • ławki, kosze na śmieci,
 • oświetlenie i monitoring.

Działania miękkie:

 • rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna,
 • festiwal kultur w Ełku i Kownie,
 • wspólne oferty turystyczne w 3 językach,
 • wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach,
 • 3 krótkie wspólne spoty i ich emisja,
 • wspólne gadżety,
 • zarządzanie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.