Kandydaci na streetworkerów odbyli trening interpersonalny

Autor: Emilia Pachucka | Data: 18 Września 2020
Kandydaci na streetworkerów odbyli trening interpersonalnyW dniach 23-27 kwietnia 2017 r. odbył się trening interpersonalny zorganizowany dla kandydatów na Streetworkerów w ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Uczestniczyło w nim 20 osób z Polski i Litwy.

 

Trening interpersonalny to specyficzne narzędzie psychologiczne, pozwalające poznawać, różnicować i korygować umiejętności interpersonalne uczestników treningu.

Trening interpersonalny oparty jest na intensywnym uczeniu się na własnych doświadczeniach. Uczy otwartej i precyzyjnej komunikacji, wglądu emocjonalnego oraz pozwala identyfikować i korygować niefunkcjonalne schematy emocjonalno - poznawcze zwłaszcza w relacjach międzyludzkich.

Z założenia jest to metoda nie mająca stałej struktury aktywność na treningu oraz dobór konkretnych tematów w dużej mierze zależy od samych uczestników.

W związku , że jest to doświadczenie osobiste i emocjonalne, (niezbędne do pracy z ludźmi – w tym przypadku w charakterze streetworkera), trudno jest poddawać trening interpersonalny ewaluacji a nawet jeśli próbujemy go oceniać to jak wykazują badania wyniki są skrajnie subiektywne i trudno znaleźć dla nich sens czy metody „obróbki” intelektualnej.

Celem streetworkingu w projekcie „Teraz czas na zmiany” jest podejmowanie wielostronnych działań rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, na określonych obszarach, podnoszenie poczucia wartości, rozbudzenie aspiracji i kreatywności poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego. Streetworking to również otoczenie tych osób opieką i pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych.

 Uczestnicy treningu przełamali nie tylko bariery językowe, ale mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, zapoznać się z nowymi metodami pracy, porównać odmienne systemy obowiązujące  w obu krajach w zakresie pomocy społecznej.

Uczestnictwo w 5 dniowym treningu interpersonalnym zorganizowanym poza Ełkiem dało również możliwość spotkania osób z innego kraju i wymiany doświadczeń, dyskusji o ich systemach pracy
z młodzieżą w środowisku otwartym, problemach i stosowanych rozwiązaniach. 

Dzięki temu nastąpiła wymiana najlepszych praktyk, nawiązały się nowe kontakty zawodowe, wzrosły kompetencje społeczne i kulturowe.

Poniżej relacja jednego uczestnika z Litwy:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1674294282587876&set=a.976542109029767.1073741826.100000219602267&type=3&theater

 Aby sprostać trudom pracy streetworkera, kolejnym etapem projektu będzie organizacja 6 sesji treningowych prowadzonych w ramach utworzonej w projekcie Transgranicznej Szkoły Streetworkerów, na przełomie maja i czerwca 2017 r. w Ełku i Alytusie

 Efektem działań będzie realizacja 4 mini projektów na ełckich podwórkach, które zaprezentują poszczególne grupy „podwórkowe". W ramach projektu przewidziane są również fundusze na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez korzystanie z odpłatnych form rozrywki np. basen, lub kino. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty, narzędzia do mini projektów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy przetrwania, spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie (ok. 60 uczestników) oraz specjalistyczny kurs pierwszej pomocy medycznej (40 uczestników).

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

Kwota dofinasowania: 1 874 520, 27 zł

Wkład własny: 330 797, 71 zł