Data: 19 Września 2020
Rajd rowerowy

W dniach 21-23 maja odbył się rajd rowerowy po okolicach Ełku, realizowany w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, który współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

W styczniu tego roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego miast Ełku i Kowna, którego głównym działaniem jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską oraz budowa amfiteatru w Kownie.  

W ełckim rajdzie uczestniczyło 30 reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, agencji turystycznych oraz innych instytucji zw. z turystyką z Ełku i Kowna. Organizacja rajdów ma na celu przybliżenie przedstawicielom obu miast przygranicznych ich zasobów naturalnych oraz kulturalnych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy osobami związanymi z turystyką oraz promowanie wspólnej oferty turystycznej.

Na ten rok zaplanowany jest jeszcze rajd rowerowy po okolicach Kowna, natomiast w przyszłym roku odbędą się festiwale kultur w Ełku i Kownie, otwarte dla wszystkich mieszkańców obu miast. Oprócz tego w ramach projektu zostaną wydane wspólne oferty turystyczne, przewodnik turystyczny w 3 językach oraz krótkie spoty wraz z ich emisją.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 934,75 euro (ok. 4 078 000 zł), dofinansowanie: 825 294,53 euro (ok. 3 466 237 zł).


Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 3 244 032 zł

Dofinansowanie: 2 552 192 zł (85% wartości kwalifikowalnej)

Własne: 691 840 zł (w tym 241 453 zł - niekwalifikowalne)