3,4 mln zł dofinansowania na „Park Odkrywców Kolei”

Data: 22 Września 2020
3,4 mln zł dofinansowania na „Park Odkrywców Kolei”

Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na budowę „Parku Odkrywców Kolei" na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Prezydent Miasta Ełku 27 czerwca 2017 r. w Olsztynie podpisał stosowną umowę na dofinansowanie projektu.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jest to kolejny projekt, którego celem jest rewitalizacja (odnowa) zabytkowej Ełckiej Kolei Wąskotorowej, będącej atrakcją turystyczną całego regionu.

Prace będą polegały na m.in.:

Utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Będzie to miejsce, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną.

Na terenie parku zostaną zainstalowane następujące urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej. Będzie to m.in.:

- karuzela z przekładniami, górka rozrządu, tłok pneumatyczny, magnetyczne piłki,

- wielokrążek, elektromotywa, silnik parowy, wyścig drezyn,

- huśtawka przegubowa ze sprężyną na łożysku, magnetyczne obręcze.

Dodatkowe prace:

- uporządkowanie i zagospodarowanie 1 ha północno-wschodniej części terenu EKW pod edukacyjny Park Odkrywców Kolei,

- wykonanie ciągów pieszych i parkingów,

- przebudowa drogi wewnętrznej obszaru rewitalizowanego,

- przebudowa wschodniego ogrodzenia działki,

- wykonanie terenów zielonych z nowymi nasadzeniami zieleni parkowej,

- zainstalowanie oświetlenia oraz koszy na śmieci i ławeczek.

Całkowita wartość projektu to 4 191 491, 97 zł, w tym:

- 3,4 mln zł – (78 %) poziom dofinansowania całej inwestycji,

- 791 491,97 – (22 %) wkład własny.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2018 r.