Spotkanie robocze przedstawicieli miast z województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Pakietu dla miast średnich

Data: 20 Września 2020
Spotkanie robocze przedstawicieli miast z województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Pakietu dla miast średnich

W dniu 28 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone propozycjom Ministerstwa Rozwoju w zakresie wsparcia miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały uwzględnione w dokumencie pn. "Pakiet dla średnich miast". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących miast:

-Kętrzyn,
- Szczytno,
- Giżycko,
- Olecko,
- Działdowo,
- Bartoszyce,
- Mrągowo,
- Pisz,
- Braniewo,
- Lidzbark Warmiński,
- Elbląg.

Pracownicy urzędów miejskich z ww.  miast przyjechali do Ełku na specjalne zaproszenie Prezydenta Miasta - Tomasza Andrukiewicza.


Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020. Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone przez pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Naczelnik Wydziału - Renata Samełko przedstawiła gościom wstępne założenia Pakietu dla miast średnich oraz zdiagnozowane potrzeby miasta Ełku w kontekście skutecznego i efektywnego wydatkowania Funduszy Europejskich. Podczas spotkania zostały omówione potrzeby społeczno-gospodarcze poszczególnych miast, wypracowane wstępne propozycje zmian do Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, które będą  stanowić o faktycznym zaspokojeniu potrzeb miast średnich z naszego województwa, w szczególności tych, które znalazły się na liście tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Rezultatem zorganizowane spotkania będzie mapa potrzeb 12 miast z województwa warmińsko-mazurskiego, które zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Następnie informacje te zostaną przedstawione Marszałkowski Województwa - Gustawowi Markowi Brzezinowi.