Modernizacja infrastruktury transportu miejskiego

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 22 Września 2020
Modernizacja infrastruktury transportu miejskiego

W ramach inwestycji, wspartej kwotą 7,9 mln z instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przebudowane zostaną linie nr 3 i 5 komunikacji miejskiej.

 

Projekt obejmuje swym zakresem 3 przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia (z wyłączeniem skrzyżowania) – m.in. budowa jezdni, ciągów pieszych, drogi dla rowerów, zatok postojowych dla samochodów osobowych, pętli autobusowej, oświetlenia drogowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Przebudowa istniejących przystanków komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 – m.in. wymiana na nowe 30 wiat przystankowych (14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS), budowa zatoki autobusowej, przebudowa chodnika z wydzieleniem ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej, przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej.

3. Modernizacja oświetlenia ulic Sikorskiego, Armii Krajowej, Suwalskiej i Przemysłowej na oświetlenie typu LED.

 

Inwestycja rozpocznie się w lutym 2018 r. i potrwa do 16 grudnia 2019 r.

 

Tytuł projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap

Wartość ogółem: 9 398 127, 85 zł

Wydatki kwalifikowalne: 9 297 722, 41 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 7 903 064, 05 zł