Rozpoczęcie projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Rozpoczęcie projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”Głównym założeniem projektu jest wspólna kampania promocyjna Miasta Ełku i Miasta Alytus.

Liderem projektu jest Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie, natomiast partnerem jest Miasto Ełk.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.)

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- udział przedstawicieli miasta Ełku i Alytusa w targach turystycznych organizowanych w Polsce oraz na Litwie. Nawiązywanie kontaktów, zmierzających do zawiązania partnerstw na poziomie nie tylko promocyjnym ale również gospodarczym;

- stworzenie internetowej kampanii promocyjnej obu miast;

- wydanie przewodnika i e-przewodnika promującego oba miasta;

- dystrybuowanie wytworzonych materiałów promocyjnych podczas targów oraz innych eventów organizowanych w ramach projektu.

 

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł