Wspólne szkolenie nauczycieli oraz pracowników socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

Autor: Emilia Pachucka | Data: 21 Września 2020
Wspólne szkolenie nauczycieli oraz pracowników socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

W dniach 23-24 maja br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

 

Pierwszego dnia odbyło się oficjalne powitanie litewskich gości, zwiedzanie szkoły, warsztaty  w grupach oraz wykład na temat „Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Po  szkoleniu przyszedł czas na aktywny odpoczynek i propagowanie zdrowego trybu życia na ściance wspinaczkowej w SP2.

Następnego dnia goście  zdobywali wiedzę na temat „Aktywnych metod nauczania” oraz uczestniczyli w warsztatach kodowania i nauki tańca.

Wiedzę zdobytą podczas tego szkolenia nauczyciele oraz pracownicy socjalni z Ełku i Alytusa  wykorzystają  w swojej  pracy, aby jeszcze lepiej realizować powierzone im zadania. 

Projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” realizowany jest w okresie od
1 marca 2018 r.- 28 lutego 2019 r.