Festiwal „Letnie Transgraniczne Anioły”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 18 Września 2020
Festiwal „Letnie Transgraniczne Anioły”

W dniu 5 września w Alytusie odbył się festiwal „Letnie Transgraniczne Anioły” podczas którego uczestnicy projektu z Ełku i Alytusa zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, wzięli udział w rozgrywkach sportowych, uczestniczyli  w warsztatach z ceramiki oraz wspólnie wykonali „anioły” - symbol przyjaźni, nadziei i symbol ciepła.

Od 1 marca br. miasto Ełk i miasto Alytus wdrażają wspólne inicjatywy realizując projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  

Uczestnicy grupy docelowej projektu nabywają nowe umiejętności poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła oraz poprzez udział w różnych wydarzeniach, organizowanych w ramach projektu m.in. szkoleniach, wizytach studyjnych, obozie  letnim.

Nauka języków obcych i rękodzieła otwiera nowe możliwości dla uczestników projektu i ich otoczenia. Dzięki nauce, tworzeniu, podróżowaniu, poznawaniu nowych przyjaciół i spędzaniu wolnego czasu w innym, lepszym otoczeniu, otworzą się nowe możliwości dla dzieci z obu transgranicznych miast - będą one kreatywne, odpowiedzialne, cenione za naukę, integrację.

Rozwiązywanie problemów społecznych zawsze powinno opierać się na pracy zespołowej, dlatego projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" jest doskonałym przykładem na to, jak kształtować  postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób oraz aktywizować młodzież w życie społeczne i kulturalne.

Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

     dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł

     wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł


Galeria zdjęć w linku:

http://www.aspc.lt/project/pasienio-angelu-svente-alytuje/