Prawie 4,8 mln zł dofinansowania na budowę I etapu małej obwodnicy Ełku

Data: 20 Września 2020
Prawie 4,8 mln zł dofinansowania na budowę I etapu małej obwodnicy Ełku

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki spotkał się dziś w Urzędzie Miasta Ełku z prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem. Podczas wizyty podpisana została umowa na dofinansowanie projektu i budowy ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. Inwestycja, na którą Ełk pozyskał prawie 4,8 mln zł, będzie stanowiła I etap budowy drogi średnicowej.

W Ełku, podobnie jak w innych polskich miastach, wzrasta liczba samochodów, co wpływa na przeciążenie komunikacyjne głównych dróg. W związku z tym problemem ełcki samorząd planuje budowę tzw. małej obwodnicy Ełku, która stanie się alternatywą (drogą równoległą do części ul. Kilińskiego i ul. Wojska Polskiego). Dzisiaj w ełckim ratuszu odbyło się spotkanie podczas, którego Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podpisał umowę na dofinansowanie budowy ul. Norwida (od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki), która będzie I etapem budowy małej obwodnicy Ełku.

Projekt budowy I etapu małej obwodnicy Ełku otrzymał 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Realizacja zadania odbędzie się w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2019-2020.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Norwida o długości 700 m oraz łącznika z ul. Matejki o długości 147 m. Zadanie przewiduje m.in.:

  • przebudowę jezdni głównych oraz skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, J. Matejki (skrzyżowanie z ul. Matejki należy zaprojektować o ruchu okrężnym - typu rondo),
  • budowę nowych zatok autobusowych, 
  • budowę nowych chodników i ścieżki rowerowej, 
  • wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego,
  • odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdnych do kanału burzowego istniejącego w ul. Norwida i ul. J. Matejki.

Całkowita wartość inwestycji to: 6 787 707 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 5 964 913 zł oraz koszty niekwalifikowalne: 822 794 zł (sieć wodociągowa oraz sieć gazowa).

Wartość dofinansowania wynosi 4 771 930 zł i jest to 80% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny Miasta Ełku to: 2 015 777 zł.