Spotkanie w obszarze środowiska Zespołu Miejskiego z ekspertami dotyczące rozwoju lokalnego

Data: 18 Września 2020
Spotkanie w obszarze środowiska Zespołu Miejskiego z ekspertami dotyczące rozwoju lokalnego

12 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line dotyczące wymiaru środowiskowego projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Ełku, członkowie Zespołu Miejskiego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ełku oraz eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Związku Miast Polskich.

W trakcie trwającej 3 godz. wideokonferencji ekspert UWM przedstawiła możliwości i pomysły działań dotyczące sposobu oczyszczania Jeziora Ełckiego, wskazała największe zanieczyszczenia i zagrożenia w części północnej i południowej jeziora a także przybliżyła system monitoringu wód odprowadzanych i doprowadzanych oraz koncepcji wolontariackiego monitoringu wód. Poruszone również zostały kwestie formalne związane z prawem do dysponowania jeziorem na potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz padła propozycja działań edukacyjno-badawczych prowadzonych przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w zakresie badania wód.

W efekcie prezentacji i dyskusji zarysował się wniosek, że właściwym kierunkiem działań projektowych będzie opracowanie i wdrażanie modelu rozwiązań techniczno – naukowych oczyszczania jeziora oraz testowanie jeziora pod kątem przemian metabolicznych. Działania projektowe będą zmierzały do ochrony jeziora przed postępującą degradacją jako potencjału rozwoju miasta dla przyszłych pokoleń. Omówiono możliwości podjęcia działań na jeziorze, istniejące problemy, a także kluczowe wyzwania jakie przed nami stoją.