Projekt Programu Interreg V-A Litwa-Polska w finale konkursu RegioStars 2020!

Data: 22 Września 2020
Projekt Programu Interreg V-A Litwa-Polska w finale konkursu RegioStars 2020!

Projekt LT-PL-1R-015 „Teraz czas na zmiany” zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został zakwalifikowany do finału dorocznego konkursu RegioStars organizowanego przez Komisją Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką i jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego.

Komisja Europejska ogłosiła 25 finalistów tegorocznej edycji konkursu na najlepsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu polityki spójności UE w 5 kategoriach. Niezależne jury zadecydowało o zakwalifikowaniu do finału po 5 projektów z każdej kategorii spośród rekordowej liczby otrzymanych 206 wysokiej jakości  aplikacji.

Projekt „Teraz czas na zmiany” rywalizował w kategorii nr. 5 „Wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami". Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie i realizację transgranicznej inicjatywy społecznej – w formie programu tzw. „streetworkingu" - dzięki zaangażowaniu członków litewsko-polskiej społeczności z obszarów przygranicznych.

Projekt realizowało Miasto Ełk w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Alytusie na Litwie. Przedsięwzięcie to jest doskonałym przykładem współpracy transgranicznej opartej na wymianie dobrych praktyk między instytucjami z różnych krajów. Bardziej doświadczeni partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus w opracowaniu systemu „streetworkingu”, pracy w środowisku miejskim w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone.

Zwycięzcy wszystkich kategorii tegorocznej edycji konkursu RegioStars oraz laureat nagrody publiczności zostaną ogłoszeni 14 października 2020 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.

Zachęcamy do wsparcia i oddania głosu na projekt „Teraz czas na zmiany” zwiększając  szanse na jego sukces w ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu. Głosy można oddawać do 15 września br. Prosimy o wsparcie naszego projektu i programu współpracy!RegioStars