Spotkanie dot. ochrony Jeziora Ełckiego

Data: 20 Września 2020
Spotkanie dot. ochrony Jeziora Ełckiego

7 sierpnia 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło się spotkanie dotyczące ochrony Jeziora Ełckiego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”


Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z zakresem działań możliwych do zrealizowania w ramach projektu opracowywanego do ww. programu finansowanego ze środków norweskich.


W spotkaniu uczestniczyła dr hab. inż. Julita Dunalska, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej), która od lat zaangażowana jest w opracowanie skutecznej metody rekultywacji Jeziora Ełckiego. Spotkanie dotyczyło zarówno metod oczyszczania poszczególnych części jeziora, jak również kwestii związanych z monitoringiem jakości wody przed i po inwestycji.