Delegacja w partnerskim mieście Alytus

Data: 18 Września 2020
Delegacja w partnerskim mieście Alytus

Elko_delegacija_131

10 grudnia delegacja z Ełku odwiedziła litewskie miasto Alytus. Wizyta została poświęcona rozmowom na temat realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych i sportowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Wizyta odbyła się na zaproszenie i dzięki gościnności władz miasta Alytus. Uczestniczyli w niej przedstawiciele miejskiego samorządu: Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański, Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Irena Katarzyna Podlecka, Barbara Kott – Wydział Edukacji, Emilia Pachucka Wydział Strategii i Rozwoju.

Delegacja odwiedziła przedszkola "Putinėlis” i „Boružėlė” w Alytusie, Szkołę dla dorosłych i młodzieży, Szkołę Artystyczną oraz , Gimnazjum im. Adolfasa Ramanauskasa – Vanagasa i Gimnazjum św. Benedykta.


Elko_delegacija_121-2