Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 20 Grudnia 2017
Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni
Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” odbyła się dziś w ełckim ratuszu. W tym roku prezydent Ełku nagrodził łącznie 5 prac dyplomowych.

W 2017 roku na konkurs wpłynęły 23 prace: 12 prac magisterskich, 8 prac inżynierskich i 3 prace licencjackie. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, inżynieria środowiska, czy budownictwo.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituły konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:

  1. dr Sławomir Kursa - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,

  2. dr Magdalena Katarzyna Gąsowska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,

  3. ks. dr Antoni Skowroński - Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,

  4. mgr Agnieszka Danielewicz - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku,

  5. dr Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełku;

  6. mgr inż. Krzysztof Wilczyński – Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią

  7. mgr inż. Marta Herbszt - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.


Po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 4 nagrody oraz 1 wyróżnienie. Laureaci konkursu 2017:

Prace magisterskie:

1. Anna Wawrzonkiewicz - I nagroda
Tytuł pracy: „Bulwary w Ełku, miasto otwarte na dolinę”
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

2. Agnieszka Łankowska - II nagroda
Tytuł pracy: „Akcja promocyjna miasta Ełk”
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział Sztuki

3. Karolina Bloch - III nagroda
Tytuł pracy: „Powrót na wyspę – rewitalizacja Zamku Krzyżackiego w Ełku”
Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury

Prace inżynierskie:

1. Mariusz Tomasz Dobrzyń - I nagroda
Tytuł pracy:Projekt rewitalizacji kwartału urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2.
Sylwia Kosińska - wyróżnienie
Tytuł pracy: „Zastosowanie metod generatywnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie projektu urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  

W roku 2016 wpłynęło 16 prac w tym: 9 prac magisterskich, 2 prace licencjackie, 4 prace inżynierskie i 1 praca podyplomowa.