Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Marca 2018
Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku – 8 marca
Prezydent Miasta Ełku 8 marca podpisał kolejnych 17 umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2018. Wartość przyznanych grantów to 65 200 zł. Łączna liczba odbiorców to 1856 osób

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W ełckim ratuszu umowy podpisały następujące organizacje:

1. Klub Aikido KRESMENI

·         „Japonia 2018”

·         „Seminarium instruktorskie AAI-Polska Aikido”

2. Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorna"

·       X Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Rocznik 2007

·       Wielkanocny Turniej Koszykówki Dziewcząt Rocznika 2005 i młodsze

3. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

·         „Ełckie ergowiosła”

4. Stowarzyszenie Duc In Altum

·         „Ekstremalna Droga Krzyżowa”

5. Uczniowski Klub Tańca Sportowego "DWÓJKA" Ełk

·         IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Miasta Ełku”

6. Stowarzyszenie Trzeźwego Życia

·         „Odnaleźć siebie”

7. Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia

·         „Ełk - tu czytam książki!”

8. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

·       „X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem 100-lecie Odzyskania Niepodległości na pograniczu Kresów Wschodnich”

9. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

·    Opracowanie i wydanie książki pt.: „Wschodnie drogi i losy Ełczan (Historia, fakty, ludzie) 1939-1958”

10. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

·         Opracowanie i wydanie „Rocznika Ełckiego 2017 t. XIV”

·         „160 Rocznica Urodzin Michała Kajki, poety ludu mazurskiego, piewcy polskości i uroków Mazur”

11. Towarzystwo Miłośników Ełku

·         „Wybór Ełczanina Roku 2017”

·         „Nasz Dom Mazury - konkursy literackie i plastyczne”

12. Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w Ełku

·         „Trochę kultury dla seniorów”

13.   Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA

·         „VII Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów”