Aktualności

Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 17 Kwietnia 2018
547 uczniów ełckich szkół przystąpi do egzaminu gimnazjalnego
W dniach 18 – 20 kwietnia w całej Polsce przeprowadzane są egzaminy gimnazjalne. W Ełku przystąpi do niego 547 uczniów z 3 gimnazjów publicznych, Gimnazjum Sportowego w ZSS i z oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 których organem prowadzącym jest Miasto Ełk.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym mogą być zwolnieni z tej części egzaminu gimnazjalnego, której dotyczył konkurs.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać,toteż ‎egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

  • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

  • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Termin egzaminu gimnazjalnego:
a)
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas: 60 minut)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Natomiast nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 15 czerwca.