Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 08 Stycznia 2019
Planowana jest modernizacja ełckiego odcinka DK65
Spotkanie w sprawie modernizacji DK 65 na odcinku od ronda przy ul. Suwalskiej, przez ul. Przemysłową i Grajewską aż do granic miasta odbyło się 4 stycznia w siedzibie GDDKiA. W rozmowach wziął udział m.in. Prezydent Miasta Ełku. Modernizacja drogi planowana jest w 2020 roku.

W piątek 4 stycznia w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie dotyczące planowanej w 2020 r. przez GDDKiA modernizacji DK 65 na całej długości. Przetargi będą ogłaszane w 2019 r.

W Ełku modernizacją objęty zostanie odcinek biegnący od ronda przy ul. Suwalskiej, przez ul. Przemysłową i Grajewską aż do granic miasta (za przejazdem kolejowym).

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podczas piątkowego spotkania apelował o uwzględnienie w projektach modernizacji ścieżek rowerowych na całej długości odcinka, a także zamianę kostki brukowej na masę betonowo-asfaltową koloryzowaną. Prosił również o dołożenie jednej jezdni na rondzie przy ul. Suwalskiej ze względu na duże natężenie ruchu w tym miejscu oraz zjazd z drogi S61 w kierunku miasta właśnie przez to rondo. Zjazd ten biegnie z węzła Ełk – Wschód (Via Baltica). Prezydent poparł także plan poprawy geometrii ronda przy ulicach Kilińskiego – Grajewskiej – Przemysłowej. Poszerzenie ronda pozwoli na bezpieczne poruszanie się samochodów ciężarowych na rondzie, które teraz wykonując manewry zajmują półtora pasa.

Tomasz Andrukiewicz zwrócił również uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie ul. Grajewskiej z ul. Kolejową, na którym według statystyk policyjnych bardzo często dochodzi do wypadków. Rozwiązaniem ma być sygnalizacja świetlna. Prezydent wnioskował również o objęcie zakresem opracowania modernizacji na terenie naszego miasta również część ulicy Baranki.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Senator Małgorzata Kopiczko, Poseł Wojciech Kossakowski, Dyrektor GDDKiA Mirosław Micewicz, starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin, przez które przebiega DK 65, Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk, a także projektanci odpowiadający za przygotowanie projektu modernizacji.