Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 11 Kwietnia 2019
Nabór wniosków „Nasze Pasje”
Trwa nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje”. Całkowita kwota w konkursie przeznaczona na granty to 50 tys. zł.  Wnioski można składać do 19 kwietnia 2019 r.

Do 19 kwietnia 2019 można składać wnioski o przyznanie grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 r. w okresie 6 maja – 14 czerwca 2019 r. To już XVIII edycja przydzielania grantów.

Granty przeznaczone są na działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, stymulującym oraz wyrównawczym.

Realizacja projektów „Nasze Pasje” odbywa się w szkołach prowadzonych przez Miasto Ełk. Osoby uprawnione do ubiegania się o granty to nauczyciele szkół  i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk oraz osoby mające uprawnienia instruktora lub trenera.

W ramach grantu na realizację jednego projektu edukacyjnego finansowane będą wydatki osobowe obejmujące realizację do 20 godzin zegarowych zajęć po 55 zł za  jedną godzinę (bez względu na liczbę osób realizujących dany projekt), a także wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji danego projektu w wysokości do 500 zł.

W tym roku granty przydzielane będą w dwóch edycjach. Pierwsza odbędzie się w okresie maj – czerwiec oraz druga w okresie październik – grudzień.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku:

·         do 19 kwietnia 2019 – na realizację projektów w okresie: 6 maja – 14 czerwca 2019 r.

·         do 13 września 2019 – na realizację projektów w okresie: 1 października – 20 grudnia 2019 r.

Granty na realizację projektów edukacyjnych „Nasze pasje” ustanowiono w celu wspierania rozwoju edukacji, działań samorządu na rzecz nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.