Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 16 Grudnia 2020
Nabór wniosków na stypendia sportowe
Do 30 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń - czerwiec 2021 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok.

Stypendium sportowe to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników.

Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. Na okres stypendialny styczeń – czerwiec wnioski na stypendia sportowe przyjmowane są do 30 grudnia natomiast na okres lipiec – grudzień następnego roku wnioski należy składać do 30 czerwca. Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnieni.

Nagroda jest wyrazem uznania:
  • dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe
  • dla trenerów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.
Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.
Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są stronach: