Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 06 Grudnia 2017
Najlepsi uczniowie z naszego miasta otrzymali stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz 5 grudnia 2017 r. wręczył stypendia najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 29 tys. zł.

Wczoraj (5 grudnia) w ełckim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Podczas spotkania z rąk Prezydenta Ełku wyróżnienia odebrało 44 młodych ełczan.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V i VI), gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 131 wniosków.

Przyznane stypendia:

Szkoły Podstawowe – 31 stypendiów

·         SP nr 1 w Ełku – 2

·         SP nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku - 4

·         SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 4

·         SP nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 8

·         SP nr 5 im M. Konopnickiej w Ełku - 2

·         SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 4

·         SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 3

·         SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku - 4

Gimnazja - 13 stypendiów

·         Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Ełku - 2

·         Gimnazjum nr 3 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Ełku - 3

·         Gimnazjum nr 4 w Ełku - 3

·         Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych w Ełku – 3

·         oddziały gimnazjalne w SP1 w Ełku - 2

Stypendia mają wartość 150 zł (szkoła podstawowa) oraz 200 zł (gimnazjum) miesięcznie i będą wypłacane bezpośrednio w szkołach.

Stypendium może otrzymać uczeń który:

·         jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,

·         osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

·         dyrektor szkoły, rada rodziców,

·         rodzice, opiekunowie prawni ucznia,

·         fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

 Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji (pokój nr 369, III piętro), tel.: 87 732-62-69:

·         do 15 września na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym,

·         do 20 stycznia na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku.

Regulamin przyznawania stypendiów dostępny jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 29 tys. zł.