Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 12 Kwietnia 2018
Rewitalizacja kolejnych podwórek w Centrum Ełku
Ruszyła kolejna część projektuRewitalizacja ełckich podwórek – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum III etap”. W ramach zadania zostaną zmodernizowane dwa podwórka: przy ul. Armii Krajowej 38-58 oraz Słowackiego 22A i Kościuszki 1. Łączny koszt prac to ponad 1,6 mln zł.

W ramach inwestycji zostaną zrewitalizowane dwa podwórka przy ul. Armii Krajowej 38-58 oraz Słowackiego 22A i Kościuszki 1.

Prace będą polegały m.in. na:

·         budowie kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów ulicznych

·         budowie nowego oświetlenia LED na słupach parkowych z układem sterującym

·         wykonaniu robót brukarskich

·         wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego

·         zagospodarowaniu terenu zielenią: wycinka drzew i nowe nasadzenia, trawniki

·         montażu elementów małej architektury

Wykonawcą inwestycji jest firma ADAK Magda Witomska z Woszczel. Koszt zadania to ponad 1,6 mln zł.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec lipca 2018 r.

 Dodatkowe informacje:

Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” obejmuje swym zakresem 11 różnych podwórek położonych w obszarze Śródmieście-centrum.

 Są to obszary, na których będą odbywały się zajęcia prowadzone przez streetworkerów i animatorów lokalnych. Będą to zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które mają ich aktywizować i integrować w ich środowisku.

 Prace zakończono na dwóch podwórkach:

·         ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21

·         ul. Świackiego Sępa 1 i u. Moniuszki 17, 19

Łączny koszt to ponad 914 tys. zł.

 W trakcie jest remont 5 podwórek:

·         ul. Mickiewicza 26, 28, 32

·         ul. Mickiewicza 33, 35

·         ul. Mickiewicza 27, 29, 31

·         ul. Mickiewicza 39

·         ul. Chopina 9

Łączny koszt: ponad 1,7 mln zł

 Do ogłoszenia jest przetarg na dwa podwórka:

·         ul. Wawelska 1 – 15

·         ul. Chopina 17, 19, 2

Całkowita wartość projektu to 6,9 mln zł, w tym:

·         pozyskane dofinansowanie z UE – 3,9 mln zł

·         wkład własny miasta – 2 mln 970 tys. zł

 Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” - II Etap, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.