Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 08 Lutego 2019
Złóż wniosek o Nagrodę Białej Lilii za osiągnięcia w roku 2018
Rozpoczął się nabór wniosków w XIII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2018.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

·         Mecenas Sportu,

·         Sportowiec Roku,

·         Nagroda Artystyczna,

·         Mecenas Kultury,

·         Ambasador Ełku,

·         Przedsiębiorca Roku,

·         Postawa Godna Naśladowania,

·         Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana jest na wniosek:

·    Prezydenta Miasta Ełku,

·    Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,

·    innych organów administracji rządowej i samorządowej,

·    organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,

·    mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

·    grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Dodatkowe informacje dostępne w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 380 (III poziom), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/