Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Kwietnia 2020
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Prezydent Miasta Ełku zarządzeniem nr 489.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, polityki społecznej, profilaktyki uzależnień od alkoholu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz kultury fizycznej i sportu.

Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 11 zadań, natomiast 2 oferty nie uzyskała dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 173 294 zł.

Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:

 Porządek i bezpieczeństwo publicznego:

Oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie: Ratownictwo wodne w Ełku
Przyznane środki: 6000 zł

Polityka społeczna:

Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”
Zadanie: Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Impulsownia 2020
Przyznane środki: 25000 zł

Oferent: Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku
Zadanie: Śladami Pamięci – Dzieci Wojny 2020
Przyznane środki: 7000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
Zadanie: Działaj Lokalnie 2020
Przyznane środki: 6000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe
Przyznane środki: 4000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Uśmiechnięte 4 łapy
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł

Oferent: Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Zadanie: Bezpieczna woda zdrowia doda!
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnictwo psychiatryczne:

Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”
Zadanie: Profilaktyka uzależnień od alkoholu - poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci 2020
Przyznane środki: 49994 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu:

Oferent: Fundacja „OTUlony w nadzieję…”
Zadanie: Rozwijaj się – dbaj o zdrowie
Przyznane środki: 30000 zł

Oferent: Stowarzyszenie Trzeźwego Życia
Zadanie: W poszukiwaniu siebie i ścieżek zdrowienia
Przyznane środki: 25000 zł

Oferent: Fundacja Human „Lex” Instytut
Zadanie: Streetworking jako element profilaktyki systemowej
Przyznane środki: 15000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Oferent: Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Koncert świąteczny „Gloria”
Przyznane środki: 3000 zł


Kultura fizyczna i sport:

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe „Climbers”
Zadanie: Organizacja zawodów sportowych – Amatorskie zawody wspinaczkowe
Przyznane środki: 2300 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.