Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 08 Stycznia 2021
Kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (8 stycznia) kolejne dwie umowy na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2021. Łączna wartość dotacji to kwota 15 000 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne dwie organizacje:

Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk
Zadanie: Szkółka kolarska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku
Liczba odbiorców: 15 osób

Uczniowski Klub Sportowy „Thor”
Zadanie: Kickboxing – moja pasja, kontynuacja
Liczba odbiorców: 40 osób

Łączna kwota dotacji wyniosła 15 000 zł.