Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat terenu o obszarze 1,1476 ha wraz z dzierżawą terenu o pow. 0,0230 ha.

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat terenu o obszarze 1,1476 ha wraz z dzierżawą terenu o pow. 0,0230 ha.

Kategorie ogłoszeń: